معرفی شرکت:

مجتمع فولاد مباركه در راستاي سياستهاي توزيع و فروش محصولات فولادي خود اقدام به تشكيل شركتهاي خدماتي فولاد در سراسر كشور نمود. شركت فولاد گستر يزد (سهامي خاص)، شبكه دو توزيع فروش محصولات اين مجتمع مي‌باشد. كه در سال 1376 به منظور ارائه كليه فعاليتهاي توليدي، صنعتي، بازرگاني و خدماتي در زمينه‌هاي مختلف به ويژه طراحي، ساخت، توليد، راه‌اندازي و اداره واحدهاي توليدي، انواع مصنوعات فلزي، فولادي و انجام خدمات فلزي، شكل دادن ورقهاي فولادي، مقاطع مورد نياز صنايع، مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل و خارج از شركت طي آگهي تاسيس شماره 1225 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيد.

 

اهم وظايف:

شناسايي واحدهاي توليدي كوچك و تامين نيازهاي آنها، جمع آوري اطلاعات آخرين وضعيت محصولات فولادي توليدي داخل و خارج كشور و تهيه گزارش نوسانات قيمت در راستاي ايجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا، اخذ سفارش از واحدهاي توليدي و تحويل كالا جهت جلوگيري از توقف كار و سرمايه از جمله فعاليتها و وظايف اين شركت مي‌باشد.

شركت فولاد گستر يزد در نيمه اول سال 76 با زميني به مساحت 20.000 متر مربع و احداث ساختمان اداري به مساحت 400 متر مربع و سالن هاي توليد مجموعاً به مساحت 2500 متر مربع با نصب و راه‌اندازي دو خط كامل برش سرد و گرم فعاليتهاي توليدي خود را آغاز نمود و در سال 80 با شناسايي واحدهاي توليدي مشابه در استان و ارزيابي پتانسيل مورد نياز در زمينه مصرف پروفيل z، گاردريل و پروفيل باز در استان و استانهاي همجوار جنوبي اقدام به راه اندازي خط برش طولي و خط توليد گاردريل، پروفيل باز و z نمود. در سال 83 نيز خط قيچي 6 متري تا ضخامت 25 ميليمتر و خط توليد كركره به مجموعه اضافه گرديد. درحال حاضر واحد فني توليد شركت با در اختيار داشتن 7 خط كامل برش شامل خطوط تبديل كلاف به شيت سرد و گرم نواربر، z ، گاردريل، پروفيل باز، خط كركره و قيچي جهت توليد انواع تسمه توانايي انجام كليه سفارشات مشتريان استان و مناطق جنوبي كشور را دارد.

شركت فولاد گستر يزد در نيمه اول سال 79 با زميني به مساحت 20.000 متر مربع و ايجاد ساختمان اداري به مساحت 400 متر مربع و سالن هاي توليد مجموعاً به مساحت 2500 متر مربع با نصب و راه‌اندازي دو خط كامل برش سرد و گرم فعاليتهاي توليدي خود را آغاز نمود و در سال 80 با شناسايي واحدهاي توليدي مشابه در استان و ارزيابي پتانسيل مورد نياز در زمينه مصرف پروفيل z، گاردريل و پروفيل باز در استان و استانهاي همجوار جنوبي اقدام به راه اندازي خط برش طولي و خط توليد گاردريل، پروفيل باز و z نمود. در سال 83 نيز خط قيچي 6 متري تا ضخامت 25 ميليمتر و خط توليد كركره به مجموعه اضافه گرديد. درحال حاضر واحد فني توليد شركت با در اختيار داشتن 7 خط كامل برش شامل خطوط تبديل كلاف به شيت سرد و گرم نواربر، z ، گاردريل، پروفيل باز، خط كركره و قيچي جهت توليد انواع تسمه توانايي انجام كليه سفارشات مشتريان استان و مناطق جنوبي كشور را دارد.

 

امور فروش:

فروش ورق و شناسايي مصرف كنندگان مربوطه در چهار چوب سياستهاي كلي شبكه 2 توزيع محصولات فولادي از جمله فعاليتهاي فروش شركت فولاد گستر مي‌باشد.

فعاليت مشتريان شركت عموماً در زمينه‌هاي زير مي‌‌باشد:

1- توليد قطعات                                                                                       2- كمدساز

3- كانتينر ساز                                                                                    4- ماشين ساز و تراشكار

5- تانكرساز                                                                                 6- قاب لامپهاي مهتابي

7- كارخانجات پروفيل                                                                          8- لوازم اداري

9- بشكه و قوطي سازي                                                                    10- قفسه ساز

11- يراق آلات و مشعل                                                                      12- چهارچوب در و پنجره

13- فرغون و بيل                                                                                14- سوله ساز

15- برسكاري                                                                                    16- آسانسور

17- رادياتور و سيستمهاي تهويه                                                         18- قرقره ساز

19- قطعات دوچرخه                                                                            20- كارخانجات توليد لوازم خانگي  

اهم فعاليتهاي مديريت فروش به شرح زير مي باشد:

1-خريد و فروش محصولات فولادي داخلي بر اساس نياز مشتريان

2- خريد و فروش محصولات فولادي خارجي در صورت كمبود براي رفع نياز مصرف كنندگان

امور بازرگاني:

فعاليتهاي بازرگاني شركت فولاد گستر يزد عمدتاً نظارت بر خريد محصولات فولادي از شركت فولاد مباركه وعقد قرارداد با مشتريان ، تشكيل پرونده براي مشتريان و گروه بندي مشتريان در خصوص مصرف نوع محصولات فولادي  و تعيين قيمت تمام شده محصولات .

اهم فعاليتهاي مديريت بازرگاني به شرح زير مي باشد:

1-تشخيص نياز مصرف كنندگان به محصولات فولادي و ارسال دستور خريد به فروش

2- عقد قرارداد به مشتريان و پيگيري واگذاري محصولات بر اساس اولويت بندي

 

امور مالي:

جذب نقدينگي و تامين منابع مالي جهت انجام سرمايه‌گذاريهاي مورد نياز در ارتباط با ايجاد مركز خدمات فولاد از جمله فعاليتهاي امور مالي مي‌باشد.

اهم فعاليتهاي مديريت مالي به شرح زير ميباشد:

1-گشايش اعتبار اسنادي داخلي و خارجي

2- اخذ تسهيلات بانكي به طريق مكانيزه