نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما

تماس با ما


دفتر مركزي: يزد-خيابان مطهري - ابتداي كوچه پنجاه و هفتم- پلاك 2

تلفن دفتر مركزي: 3-35231601، 1-35220790 ، 35237111-035      

 دورنگار: 35231604-035

پست الكترونيكي: info@foladgostar.co                foladgostar@foladgostar.co

آدرس سايت:  www.foladgostar.co

آدرس كارخانه: يزد، جاده كنار گذر، جنب پايانه باربري، بلوار گلستان

تلفن كارخانه:  9-37222236- 035

دورنگار: 37222240-035