تجهیزات و امکانات

تجهیزات و امکانات


عرصه به مساحت  6/3 هكتار

 سالنهاي توليدي به مساحت 5500 متر مربع

 انبار روباز به مساحت 25.000 متر مربع

جرثقيل سقفي 32 تن شش دستگاه و 30 تني يك دستگاه

جرثقيل 32 تن دروازه‌اي (يك دستگاه)

جرثقيل 5 تن دروازه‌اي دو دستگاه

تجهيزات تخليه و بارگيري ويژه كلافهاي فولادي

باسكول 60 تني الكترونيكي دو دستگاه

قيچي ضخيم بر تا ضخامت 25 ميليمتر شش متري يك دستگاه

 قيچي ضخيم بر تا ضخامت 35 ميليمتر دو متري يك دستگاه

 

قيچي ضخيم بر تا ضخامت 30 ميليمتر 3 متري يك دستگاه

خط برش سرد دو دستگاه

خط توليد كركره دو دستگاه

خط توليد زد و گارديل يك دستگاه

خط توليد Z و C با توانايي توليد Z و C  14 الي 16 و امكان پانچ براي سوراخكاري يك دستگاه

خط برش طولي و عرضي گرم ضخيم سه دستگاه

پانچ سوراخكاري براي ضخامت 30 ميلي متر و قطر 30 ميلي متر